วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows Servers (ผ่าน Remote Desktop)

 1. เมื่อเข้าผ่าน Remote Desktop เรียบร้อยแล้ว
 2. ให้กดปุ่ม Start
 3. พิมพ์ค้นหาคำว่า “User Account” 
 4. จะปรากฏหน้าต่าง “User Accounts” ขึ้นมา
 5. เลือก “Manage another account”
 6. เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 7. กด “Change the password”
 8. กรอกรหัสผ่านที่ต้องการได้เลย

  Current password [กรอบสีแดง] : รหัสผ่านปัจจุบัน
  New password [กรอบสีส้ม] : รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  (แนะนำต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ตัวเล็ก และตัวเลข)
 9. กดบันทึก “Change password” เพื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่ได้
 10. เสร็สสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน