วิธี Allow Windows Firewall ด้วย Port ที่ต้องการ

1. ไปที่ Start Menu 2. ค้นหาคำว่า Windows Firewall Advanced 3. ไปที่แถบ Inbound Rules -> New Rule -> เลือก Port -> กด Next 4. เลือก Protocol ที่ต้องการ TCP หรือ UDP5. กำหนด Port ที่ต้องการให้อนุญาต 6. เลือก Allow the connection 7. เลือกเป็น Public, Domain, Private ทั้งหมด 8. กำหนดตั้งชื่อที่ต้องการ และกด Finish

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows Servers (ผ่าน Remote Desktop)

เมื่อเข้าผ่าน Remote Desktop เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Start พิมพ์ค้นหาคำว่า “User Account”  จะปรากฏหน้าต่าง “User Accounts” ขึ้นมา เลือก “Manage another account” เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน กด “Change the password” กรอกรหัสผ่านที่ต้องการได้เลย Current password [กรอบสีแดง] : รหัสผ่านปัจจุบัน New password [กรอบสีส้ม] : รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ (แนะนำต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ตัวเล็ก และตัวเลข) กดบันทึก “Change password” เพื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่ได้ เสร็สสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน